แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 โครงการงานปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้งโดยการติดตั้ง Guard rail Rolling Barrier ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน - ห้วยชินสีห์ ที่ทางโค้ง กม.106+200 LT. ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง (228.00 M) 29/03/2566 รบ.42/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
47 โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้งโดยการติดตั้ง Guard rail Rolling Barrier ทางหลวงหมายเลข 376 ตอนควบคุม 0100 ตอนเลี่ยงเมืองราชบุรี ที่ทางโค้ง กม.0+000 LT./RT. ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง (228.00 M.) 09/02/2566 รบ.41/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
48 กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว (เป็นช่วง ๆ) ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0102 ตอนน้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.12+000-กม.68+034 อยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง (127 EACH) 13/01/2566 รบ.40/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
49 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 376 ตอนควบคุม 0100 ตอนเลี่ยงเมืองราชบุรี ระหว่าง กม.0+000-กม.9+950 อยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลโคกหม้อ ตำบลพงสวาย ตำบลหน้าเมือง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/01/2566 รบ.39/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
50 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านเลือก - หนองตากยา ระหว่าง กม.35+935-กม.37+875 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.940 กม.) 23/12/2565 รบ.37/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
51 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านเลือก - หนองตากยา ระหว่าง กม.35+935-กม.37+875 ปริมาณงาน 8 แห่ง (1.940 กม.) 23/12/2565 - แขวงทางหลวงราชบุรี
52 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อขนส่งสินึ้าทางการเกษตร กิจกรรมเพิ่มมาตรฐานทางชั้น 1 โดยการก่อสร้างขยายไหล่ทางความกว้างข้างละ 2.50 เมตร ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา-จอมบึง ระหว่าง กม.53+700-กม.56+700 เป็นระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/12/2565 รบ.38/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
53 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม ทางหลวงหมายเลข 3273 ตอนควบคุม 0100 ตอนโคกสูง-หนองเป็ด ระหว่าง กม.7+565-กม.16+457 (เป็นช่วง ๆ) 21/12/2565 รบ.36/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
54 กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรสำหรับคนข้ามถนนหน้าโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนควบคุม 0103 ตอนเตาปูน-เบิกไพร ที่ กม.32+650 อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/12/2565 รบ.31/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
55 กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรสำหรับคนข้ามถนนหน้าโรงเรียนวัดนางแก้ว ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนควบคุม 0102 ตอนหนองหอย-เตาปูน ที่ กม.17+970 อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ปริมารงาน 1 แห่ง 02/12/2565 รบ.29/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
56 กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรสำหรับคนข้ามถนนหน้าโรงเรียนวัดเจติยาราม ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนควบคุม 0101 ตอนเจดีย์หัก -หนองหอย ที่ กม.0+475 อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/12/2565 รบ.30/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
57 กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรสำหรับคนข้ามถนนหน้าโรงเรียนธีรศาสตร์ ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองตะแครง - ลูกแก ที่ กม.18+300 อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/12/2565 รบ.32/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
58 กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรสำหรับคนข้ามถนนหน้าโรงเรียนวัดเขาช่องพราน ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนควบคุม 0102 ตอนหนองหอย - เตาปูน ที่ กม.22+000 อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/12/2565 รบ.33/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
59 กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรสำหรับคนข้ามถนนหน้าโรงเรียนวัดเจติยาราม ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนควบคุม 0101 ตอนเจดีย์หัก -หนองหอย ที่ กม.0+475 อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/12/2565 - แขวงทางหลวงราชบุรี
60 กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรสำหรับคนข้ามถนนหน้าโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนควบคุม 0103 ตอนเตาปูน-เบิกไพร ที่ กม.32+650 อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/12/2565 - แขวงทางหลวงราชบุรี
แสดง 46 ถึง 60 จาก 235 รายการ