แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่หรือระบบตามปริมาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี - แก้มอ้น ที่ กม.5+252 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/03/2567 รบ.12/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
32 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (Mounting Height) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง -หลุมดิน ตอน 4 ระหว่าง กม.97+735-กม.99+418 LT.,RT ปรมาณงาน 1 แห่ง (42 ต้น) ต้ 26/03/2567 รบ.35/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
33 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. (Mounting Height) ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา - จอมบึง ตอน 3 ระหว่าง กม.92+280-กม.93+666 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (42 ต้น) 26/03/2567 รบ.34/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
34 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0101 ตอนเขาวัง - น้ำพุ ระหว่าง กม.0+000-กม.12+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (223 EACH) 26/03/2567 รบ.10/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
35 กิจกรรมติดตั้ง SAFETY ROLLING BARRIER พร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่างๆ บริเวณทางโค้ง ทางหลวงหมายเลข 325 ตอนควบคุม 0101 ตอนบางแพ - บางพรหม 25/03/2567 รบ.2/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
36 งานป้ายข้างทาง ทล. 3291 ตอนเจดีย์หัก - หนองหอย - เตาปูน - เบิกไพร ระหว่าง กม.0+000-กม.45+605 ทล. 3090 ตอนบ้านเลือก - หนองตากยา ระหว่าง กม.21+298-กม.42+186 และ ทล. 3206 ตอนห้วยศาลา - จอมบึง ระหว่าง กม.35+238-กม.69+299 ปริมาณงาน 3 แห่ง 25/03/2567 รบ.6/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
37 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านเลือก - หนองตากยา ระหว่าง กม.0+000-กม.43+086 (เป็นช่วงๆ) อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2567 รบ.1/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
38 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงราชบุรี จ.ราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอน หลุมดิน - ห้วยชินสีห์ ที่ กม.104+028 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/03/2567 - แขวงทางหลวงราชบุรี
39 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงราชบุรี จ.ราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน - ห้วยชินสีห์ ที่ กม.104+028 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (4 หลัง) 21/03/2567 eb-รบ.4/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
40 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อขนส่งส่งสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา - จอมบึง ระหว่าง กม.50+215-กม.53+700 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง (กึ่งกลางโครงการเฉลี่ย กม 51+957.50) 21/03/2567 รบ.9/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
41 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0102 ตอนน้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.42+000-กม.57+200 (เป็นช่วง ๆ) ตลาดชัฏป่าหวาย - อำเภอสวนผึ้ง ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/03/2567 รบ.3/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
42 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง - หลุมดิน ระหว่าง กม.79+851-กม.99+769 อยู่ในพื้นที่ ต.บ้านฆ้อง ต.บ้านสิงห์ ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม ต.ท่าราบ ต.โคกหม้อ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/07/2566 รบ.45/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
43 โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณเตือน FLASHING บริเวณจุดอันตราย อยู่ในเขตพื้นที่สายทางในความควบคุมแขวงทางหลวงราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 3090 3087 และ 3206 ปริมาณงาน 1 แห่ง (46 EACH) 03/07/2566 รบ.46/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
44 โครงการงานปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางข้ามโดยการปรับปรุงทางข้ามและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่าง ๆ สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 3526 3291 3273 3206 4 3087 3208 และ 3238 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/03/2566 รบ.44/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
45 โครงการงานปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้งโดยการติดตั้ง Guard rail Rolling Barrier ทางหลวงหมายเลข 3525 ตอนควบคุม 0100 ตอนสามแยกกระจับ - หนองโพ ที่ทางโค้ง กม.2+770 LT. ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง (231.00 M.) 29/03/2566 รบ.43/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
แสดง 31 ถึง 45 จาก 235 รายการ