แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ตอน 2 ระหว่าง กม.98+398- กม.98+438 ปริมาณงาน 1 แห่ง (260 เมตร) 01/04/2567 รบ.11/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
17 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพานทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ระหว่าง กม.101+665-กม.102+011 ปริมาณงาน 1 แห่ง (528 เมตร) 01/04/2567 รบ.18/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
18 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 376 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองราชบุรี ระหว่าง กม.2+349-กม.2+975 ปริมาณงาน 1 แห่ง (528 เมตร) 01/04/2567 รบ.39/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
19 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงราชบุรี จ.ราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน - ห้วยชินสีห์ ที่ กม. 104+028 ปริมาณงาน 1 แห่ง (4 หลัง) 21/03/2567 รบ.24/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
20 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งประกอบการ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงราชบุรี จ.ราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน - ห้วยชินสีห์ ที่ กม.104+028 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/03/2567 รบ.23/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
21 กิจกรรมติดตั้ง SAFETY ROLLING BARRIER พร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่าง ๆ บริเวณคอสะพานห้วยหนึ่ง ถึง ห้วยห้า ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0102 ตอนน้ำพุ - เหมืองผาปกค้างค้าว ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง (300 M.) 28/03/2567 รบ.5/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
22 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ บริเวณสะพานข้ามแยกบางแพ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301 และทางหลวงหมายเลข 325 ตอนควบคุม 0101 ตอนบางแพ - บางพรหม ระหว่าง กม.0+000-กม.28+421 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/03/2567 รบ.4/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
23 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านเลือก - หนองตากยา ตอน 3 ระหว่าง กม.42+650-กม.43+086 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2567 รบ.8/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
24 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านเลือก - หนองตากยา ตอน 2 ระหว่าง กม.35+050-กม.35+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2567 รบ.7/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
25 กิจกรรมติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3335 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านสิงห์ - บ้านแพ้ว ระหว่าง กม.0+000-กม.22+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,764 M.) 27/03/2567 รบ.38/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
26 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าแสงสว่าง โดยการปรับปรุงโคมไฟฟ้าและติดตั้งใหม่พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านเลือก - หนองตากยา ระหว่าง กม.0+000-กม.43+086 (เป็นช่วง ๆ) อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/03/2567 รบ.32/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
27 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302, 0303 ตอนคลองอีจาง - หลุมดิน - ห้วยชินสีห์ ระหว่าง กม.97+680-กม.106+720 ปริมาณงาน 1 แห่ง (33ต้น) 26/03/2567 รบ.17/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
28 งานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง - หลุมดิน ตอน 3 ระหว่าง 89+441-กม.90+301 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,092 M.) 26/03/2567 รบ.25/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
29 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. (Mounting Height) ทางหลวงหมายเลข 3273 ตอนควบคุม 0100 ตอนโคกสูง - หนองเป็ด ระหว่าง กม.0+000-กม.2+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (61 ต้น) 26/03/2567 รบ.36/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
30 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. (Mounting Height) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301 ตอนสระกระเทียม - คลองอีจาง ตอน 2 ระหว่าง กม.73+961-กม.75+727 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (75 ต้น) 26/03/2567 รบ.33/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
แสดง 16 ถึง 30 จาก 235 รายการ