แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
211 โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (เป็นช่วง ๆ) ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0101 ตอนน้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ช่วงกิโลเมตร 12+000-68+034 อำเภอจอมบึง อำเภอสวนผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 112 ต้น 03/03/2563 รบ.7/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
212 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง - หลุมดิน ตอน 3 ระหว่าง กม.81+050-กม.82+590 ปริมาณงาน 75 ต้น 03/03/2563 รบ.6/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
213 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี - แก้มอ้น ตอน 2 ระหว่าง กม.14+540-กม.17+280 ปริมาณงาน 69 ต้น 03/03/2563 รบ.5/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
214 โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างกิ่งเดี่ยว (เป็นช่วง ๆ) ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.16+000-กม.23+000 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (ระหว่าง กม.13+105-กม.19+095 เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 113 ต้น 03/03/2563 รบ.2/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
215 โครงการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวสวนผึ้งระดับโลก กิจกรรมโครงการการพัฒนาปรับปรุงและยกระดับเส้นทางคมนาคม ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนเขาวัง-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.42+295-กม.46+200 LT.,RT. (ระยะดำเนินการ กม.43+640-กม.45+070 LT.,RT.) ปริมาณงาน 28,650 ตร.ม. 10/07/2562 รบ.51/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
216 โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข 3238 ตอนควบคุม 0100 ตอนเจ็ดเสมียน-โคกหม้อ ระหว่าง กม.2+600-กม.3+600 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/07/2562 รบ.50/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
217 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301,0302 ตอนสระกระเทียม-คลองอีจาง-หลุมดิน ที่ กม.68+500 และที่ กม.84+171 ปริมาณงาน 2 แห่ง 23/05/2562 รบ.49/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
218 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนหนองหอย-เตาปูน ที่ กม.18+982 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรทางแยกระหว่างทางหลวงหมายเลข 3291 กม.18+982) ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/03/2562 - แขวงทางหลวงราชบุรี
219 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.1+807 (แยกหลุมดิน) พร้อมติดตั้งไฟและป้ายเตือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/03/2562 - แขวงทางหลวงราชบุรี
220 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2562 งานติดตั้งเครื่องหมายนำทางบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.12+558-กม.27+300 (เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนห้วยศาลา-จอมบึง ระหว่าง กม.31+400-กม.54+000 ปริมาณงาน 3,939 EACH 18/03/2562 - แขวงทางหลวงราชบุรี
221 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2562 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนหนองตะแครง-ลูกแก ที่ กม.6+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/03/2562 - แขวงทางหลวงราชบุรี
222 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2562 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ระหว่าง กม.107+006-กม.108+171 RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1,100 M. 08/03/2562 - แขวงทางหลวงราชบุรี
223 โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงและยกระดับเส้นทางคมนาคม ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนเขาวัง-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.27+055 ถึง กม.40+662 (ก่อสร้างระหว่าง กม.27+264-กม.30+580) ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/03/2562 - แขวงทางหลวงราชบุรี
224 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงราชบุรี เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,181 ต้น 07/02/2562 eb-รบ.42/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
225 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงราชบุรี เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,181 ต้น ทางหลวงหมายเลข 4,3291,3273,3208,3087,3207 และ 3090 14/01/2562 - แขวงทางหลวงราชบุรี
แสดง 211 ถึง 225 จาก 235 รายการ