แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0101 ตอนเขาวัง-น้ำพุ ระหว่าง กม.5+670-กม.7+270 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/04/2567 eb-รบ.22/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
2 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านเลือก-หนองตากยา ระหว่าง กม.23+740-กม.25+055 และ กม.37+300-กม.38+840 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/04/2567 eb-รบ.23/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
3 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองตะแครง - ลูกแก ตอน 2 ระหว่าง กม.12+410-กม.14+010 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (32,245 ตร.ม.) (กึ่งกลางโครงการเฉลี่ย กม.13+210) 02/04/2567 eb-รบ.33/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
4 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองตะแครง - ลูกแก ตอน 1 ระหว่าง กม.0+100-กม.3+865 LT.,RT.ปริมาณงาน 1 แห่ง (71,826 ตร.ม.) (กึ่งกลางโครงการเฉลี่ย กม.1+982.500) 02/04/2567 eb-รบ.34/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
5 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0101 ตอนเขาวัง - น้ำพุ ระหว่าง กม.0+800-กม.1+910 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (26,795 ตร.ม.) (กึ่งกลางโครงการเฉลี่ย กม.1+355) 02/04/2567 eb-รบ.36/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
6 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา - จอมบึง ตอน 2 ระหว่าง กม.85+100-กม.86+855 ปริมาณงาน 1 แห่ง (19,250 ตร.ม.) (กึ่งกลางโครงการเฉลี่ย กม.85+977.500) 02/04/2567 eb-รบ.35/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
7 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี - แก้มอ้น ตอน 9 ระหว่าง กม.29+175-กม.30+955 Lt.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (35,119 ตร.ม.) (กึ่งกลางโครงการเฉลี่ย กม.30+065) 02/04/2567 eb-รบ.32/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
8 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 376 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองราชบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000-กม.9+950 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (8,155 ตร.ม.) 02/04/2567 eb-รบ.24/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
9 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. (Mountig Height) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301 ตอนสระกระเทียม - คลองอีจาง ระหว่าง กม.67+334-กม.68+720 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (42 ต้น) 02/04/2567 eb-รบ.29-2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
10 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ระหว่าง กม.85+000-กม.86+450 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,950 ตร.ม.) 01/04/2567 eb-รบ.16/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
11 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ตอน 3 ระหว่าง กม.108+130-กม.108+869 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (16,258 ตร.ม.) 01/04/2567 eb-รบ.17/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
12 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 25300 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน- ห้วยชินสีห์ ตอน 1 ระหว่าง กม.103+470-กม.104+294 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/04/2567 eb-รบ.18/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
13 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ตอน 2 ระหว่าง กม.98+398- กม.98+438 ปริมาณงาน 1 แห่ง (260 เมตร) 01/04/2567 eb-รบ.20/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
14 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพานทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ระหว่าง กม.101+665-กม.102+011 ปริมาณงาน 1 แห่ง (528 เมตร) 01/04/2567 eb-รบ.19/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
15 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 376 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองราชบุรี ระหว่าง กม.2+349-กม.2+975 ปริมาณงาน 1 แห่ง (528 เมตร) 01/04/2567 eb-รบ.21/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 232 รายการ