แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2565 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนควบคุม 0102 ตอนหนองหอย-เตาปูน ระหว่าง กม.12+735-กม.23+032 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (220 ต้น) 14/12/2564 รบ.13/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
107 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2565 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี-แก้มอ้น ตอน 1 ระหว่าง กม.17+400-กม.32+795 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (242 ต้น) 14/12/2564 รบ.15/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
108 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2565 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา-จอมบึง ระหว่าง กม.24+000-กม.41+895 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (242 ต้น) 14/12/2564 รบ.16/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
109 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนห้วยศาลา-จอมบึง ตอน 2 ระหว่าง กม.43+000-กม.45+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง (19,350 ตร.ม.) 09/12/2564 รบ.12/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
110 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนบ้านเลือก-หนองตากยา ตอน 2 ระหว่าง กม.41+000-กม.43+086 ปริมาณงาน 1 แห่ง (19,069 ตร.ม.) 09/12/2564 รบ.14/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
111 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนบ้านเลือก-หนองตากยา ระหว่าง กม.31+220-กม.35+785 ปริมาณงาน 1 แห่ง (41,085 ตร.ม.) 09/12/2564 รบ.11/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
112 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนราชบุรี-แก้มอ้น ระหว่าง กม.47+460-กม.49+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (22,000 ตร.ม.) 09/12/2564 รบ.10/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
113 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา-จอมบึง ตอน 1 ระหว่าง กม.98+720-กม.102+345 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2564 รบ.27/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
114 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพท่อระบายน้ำโดยการดูดเลน พร้อมซ่อมทางเท้า ทางหลวงหมายเลข 376 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองราชบุรี ในเขตตำบลโคกหม้อ ตำบลพงสวาย ตำบลหน้าเมือง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/12/2564 รบ.8/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
115 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ กิจกรรมปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ โดยวิธีบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี-แก้มอ้น ระหว่าง กม.25+910-กม.27+735 ปริมาณงาน 1 แห่ง (19,900 ตร.ม.) 22/11/2564 รบ.6/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
116 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ กิจกรรมปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ โดยวิธีบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนควบคุม 0101 ตอนบ้านเลือก-หนองตากยา ระหว่าง กม.38+840-กม.41+086 ปริมาณงาน 1 แห่ง (20,214.00 ตร.ม.) 22/11/2564 รบ.5/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
117 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ กิจกรรมปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ โดยวิธีบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0102 ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.65+905-กม.68+034 ปริมาณงาน 1 แห่ง (19,161.00 ตร.ม.) 22/11/2564 รบ.4/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
118 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ กิจกรรมปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ โดยวิธีบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา-จอมบึง ระหว่าง กม.65+215-กม.67+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง (19,215.00 ตร.ม.) 22/11/2564 รบ.3/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
119 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ กิจกรรมปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ โดยวิธีบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา-จอมบึง ระหว่าง กม.41+425-กม.43+580 ปริมาณงาน 1 แห่ง (19,395.00 ตร.ม.) 22/11/2564 รบ.2/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
120 กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างกิ่งเดี่ยว (เป็นช่วง ๆ) ทางหลวงหมายเลข 3238 ตอนควบคุม 0100 ตอนเจ็ดเสมียน - โคกหม้อ ระหว่าง กม.0+000-กม.12+259 อำเภอโพธาราม อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง (97 ต้น) 16/11/2564 รบ.7/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
แสดง 106 ถึง 120 จาก 282 รายการ