แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
271 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2562 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.45+113-กม.46+150 LT.,RT. ปริมาณงาน 20,740 ตร.ม. 13/12/2561 eb-รบ.38/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
272 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี 2562 งานก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงบ้านคา บนทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนเขาวัง-เหมืองผาปกค้างคาว ที่ กม.46+550 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง 06/12/2561 eb-รบ.37/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
273 โครงการปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวภาคตะวันตก กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนเขาวัง-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.41+062-กม.52+000 (งานทางจักรยาน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/12/2561 - แขวงทางหลวงราชบุรี
274 โครงการพัฒนาปรับปรุงและยกระดับเส้นทางคมนาคม ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ที่ กม.108+395 (เภสัชอ่างทอง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/12/2561 - แขวงทางหลวงราชบุรี
275 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2562 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.45+113-กม.46+150 LT.,RT. ปริมารณงาน 20,740 ตร.ม. 06/12/2561 - แขวงทางหลวงราชบุรี
276 โครงการพัฒนาปรับปรุงและยกระดับเส้นทางคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนควบคุม 0102 ตอนแก้วฟ้า-เขาช่องพราน ระหว่าง กม.21+008-กม.22+545 LT.,RT. ปริมาณงาน 30,522 ตารางเมตร 04/12/2561 eb-รบ.36/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
277 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี 2562 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงบ้านคา บนทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0100 ตอนเขาวัง-เหมืองผาปกค้างคาว ที่ กม.43+550 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง 29/11/2561 - แขวงทางหลวงราชบุรี
278 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ปีงบประมาณ 2562 งานปรับปรุงสะพานและท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ที่ กม.108+395 (เภสัชอ่างทอง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/11/2561 - แขวงทางหลวงราชบุรี
279 โครงการพัฒนาปรับปรุงและยกระดับเส้นทางคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนแก้วฟ้า-เขาช่องพราน ระหว่าง กม.21+008-กม.22+545 LT.,RT. ปริมาณงาน 30,522 ตารางเมตร 27/11/2561 - แขวงทางหลวงราชบุรี
280 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2562 จ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา-จอมบึง ระหว่าง กม.22+500-กม.84+000 ปริมาณงาน 61.500 กม. 26/11/2561 eb-รบ.35/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
281 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2562 จ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา-จอมบึง ระหว่าง กม.22+500-กม.84+000 ปริมาณงาน 61.500 กม. 16/11/2561 - แขวงทางหลวงราชบุรี
282 ทดสอบ 15/11/2561 ทดสอบ แขวงทางหลวงราชบุรี
แสดง 271 ถึง 282 จาก 282 รายการ