แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
256 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.1+807 (แยกหลุมดิน) พร้อมติดตั้งไฟและป้ายเตือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/03/2562 - แขวงทางหลวงราชบุรี
257 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2562 งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทางบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3208 และ 3206 รวมปริมาณงาน 3,939 EACH 22/03/2562 eb-รบ.46/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
258 จ้างเหมาทำการซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง (High Mast ) ในทางหลวงหมายเลข 4 จำนวน 2 ต้น 19/03/2562 รบ./พ./26/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
259 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2562 งานติดตั้งเครื่องหมายนำทางบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.12+558-กม.27+300 (เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนห้วยศาลา-จอมบึง ระหว่าง กม.31+400-กม.54+000 ปริมาณงาน 3,939 EACH 18/03/2562 - แขวงทางหลวงราชบุรี
260 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2562 งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนหนองตะแครง-ลูกแก ที่ กม.6+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/03/2562 eb-รบ.45/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
261 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2562 งานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ระหว่าง กม.107+006-กม.108+171 RT.(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1,100 M. 14/03/2562 eb-รบ.44/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
262 โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงและยกระดับเส้นทางคมนาคม ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนเขาวัง-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.27+055 ถึง กม.40+662 (ก่อสร้างระหว่าง กม.27+264-กม.30+580) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/03/2562 eb-รบ.43/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
263 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2562 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนหนองตะแครง-ลูกแก ที่ กม.6+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/03/2562 - แขวงทางหลวงราชบุรี
264 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2562 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ระหว่าง กม.107+006-กม.108+171 RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1,100 M. 08/03/2562 - แขวงทางหลวงราชบุรี
265 โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงและยกระดับเส้นทางคมนาคม ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนเขาวัง-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.27+055 ถึง กม.40+662 (ก่อสร้างระหว่าง กม.27+264-กม.30+580) ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/03/2562 - แขวงทางหลวงราชบุรี
266 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงราชบุรี เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,181 ต้น ทางหลวงหมายเลข 4,3291,3273,3208,3087,3207 และ 3090 23/01/2562 eb-รบ.42/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
267 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงราชบุรี เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,181 ต้น ทางหลวงหมายเลข 4,3291,3273,3208,3087,3207 และ3090 18/01/2562 eb-รบ.41/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
268 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงราชบุรี เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,181 ต้น ทางหลวงหมายเลข 4,3291,3273,3208,3087,3207 และ 3090 14/01/2562 - แขวงทางหลวงราชบุรี
269 โครงการปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวภาคตะวันตก กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนเขาวัง-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.41+062-กม.52+000 (งานทางจักรยาน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/12/2561 eb-รบ.40/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
270 โครงการพัฒนาปรับปรุงและยกระดับเส้นทางคมนาคม ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ที่ กม.108+395 (เภสัชอ่างทอง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/12/2561 eb-รบ.39/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
แสดง 256 ถึง 270 จาก 282 รายการ