แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 04/02/2564 - แขวงทางหลวงราชบุรี
17 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2563ถึงเดือน กันยายน 2563) 06/10/2563 - แขวงทางหลวงราชบุรี
18 ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3( เดือน เมษายน 2563 ถึง เดือน มิถุนายน 2563) 01/07/2563 - แขวงทางหลวงราชบุรี
19 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน ม.ค.2563 ถึง มี.ค.2563 03/04/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
20 ประกาศผลผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาส 1 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2562 06/01/2563 - แขวงทางหลวงราชบุรี
21 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ระหว่าง เดือน ก.ค. 2562.- เดือน ก.ย. 2562 10/10/2562 - แขวงทางหลวงราชบุรี
22 ประการผลผู้ชนะการรจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรรมาศที่ 3 04/07/2562 - แขวงทางหลวงราชบุรี
23 ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการเลือกรายไตรมาส 03/04/2562 335/1/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
แสดง 16 ถึง 23 จาก 23 รายการ