แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2566 ถึงเดือน มิถุนายน 2566) 04/07/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจักจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน ม.ค.2566 ถึงเดือนมี.ค.2566 05/04/2566 - แขวงทางหลวงราชบุรี
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตสมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2565 ถึงเดือน ธันวาคม 2565) 05/01/2566 - แขวงทางหลวงราชบุรี
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2565 ถึง เดือน กันนายน 2565 03/10/2565 - แขวงทางหลวงราชบุรี
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน เมษายน 2565 ถึง มิถุนายน 2565 07/07/2565 - แขวงทางหลวงราชบุรี
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2565) 22/04/2565 - แขวงทางหลวงราชบุรี
7 ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564) 05/01/2565 - แขวงทางหลวงราชบุรี
8 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันฯ 11/10/2564 - แขวงทางหลวงราชบุรี
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้คัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนก.ค.2564 ถึงเดือน ก.ย.2564 11/10/2564 - แขวงทางหลวงราชบุรี
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือน มิถุนายนพ.ศ. 2564) 08/07/2564 - แขวงทางหลวงราชบุรี
11 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2(เดือน มกราคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2564) 07/04/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี
12 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันฯ 05/02/2564 - แขวงทางหลวงราชบุรี
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 04/02/2564 - แขวงทางหลวงราชบุรี
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2563ถึงเดือน กันยายน 2563) 06/10/2563 - แขวงทางหลวงราชบุรี
15 ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3( เดือน เมษายน 2563 ถึง เดือน มิถุนายน 2563) 01/07/2563 - แขวงทางหลวงราชบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 20 รายการ