แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2567 02/07/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2567 02/07/2567 - แขวงทางหลวงราชบุรี
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2567 03/06/2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม แขวงทางหลวงราชบุรี
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2567 03/06/2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม แขวงทางหลวงราชบุรี
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567 01/05/2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน แขวงทางหลวงราชบุรี
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 01/04/2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีค.67 แขวงทางหลวงราชบุรี
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 01/03/2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กพ.2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 01/02/2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มค.67 แขวงทางหลวงราชบุรี
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 02/01/2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธค.2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 01/12/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พย.2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 01/11/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม66 แขวงทางหลวงราชบุรี
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 02/10/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน แขวงทางหลวงราชบุรี
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 01/09/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม แขวงทางหลวงราชบุรี
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 01/09/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม แขวงทางหลวงราชบุรี
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 03/07/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน แขวงทางหลวงราชบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 86 รายการ