แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 01/09/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม แขวงทางหลวงราชบุรี
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 01/09/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม แขวงทางหลวงราชบุรี
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 03/07/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน แขวงทางหลวงราชบุรี
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 01/06/2566 - แขวงทางหลวงราชบุรี
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 01/06/2566 - แขวงทางหลวงราชบุรี
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 01/05/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน แขวงทางหลวงราชบุรี
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 04/04/2566 - แขวงทางหลวงราชบุรี
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 01/03/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กพ.2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 01/03/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กพ.2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566 01/02/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม แขวงทางหลวงราชบุรี
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 01/02/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม แขวงทางหลวงราชบุรี
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 03/01/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม แขวงทางหลวงราชบุรี
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 03/01/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม แขวงทางหลวงราชบุรี
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 01/12/2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พย.2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 01/12/2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พย.2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 74 รายการ