แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพท่อระบายน้ำโดยการดูดเลน พร้อมซ่อมทางเท้า ทางหลวงหมายเลข 376 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองราชบุรี ในเขต ต.โคกหม้อ ต.พงสวาย ต.หน้าเมือง ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี (ต่อยอดโครงการเดิม) ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/09/2565 eb-รบ.12-2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
2 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 29100 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองตะแครง - ลูกแก ที่ กม.8+086 ปริมาณงาน 1 แห่ง (675.90 M.) 15/10/2563 รบ.21/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี
3 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 29100 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301 ตอนสระกระเทียม - คลองอีจาง ตอน 2 ที่ กม.79+741 ปริมาณงาน 1 แห่ง (642.40 M.) 15/10/2563 รบ.1/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี
4 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 29100 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301 ตอนสระกระเทียม - คลองอีจาง ตอน 1 ที่ กม.78+081 และที่ กม.78+785 ปริมาณงาน 2 แห่ง (831.00 ตร.ม.) 15/10/2563 - แขวงทางหลวงราชบุรี
5 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงราชบุรี เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,181 ต้น ทางหลวงหมายเลข 4,3291,3273,3208,3087,3207 และ 3090 21/01/2562 eb-รบ.41/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนแก้วฟ้า-เขาช่องพราน ที่ กม.18+982 อำเภอโพธาราม (ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรทางแยกระหว่างทางหลวงหมายเลข 3291 กม.18+982 กับทางเข้าศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำรินเขาชะงุ้ม 17/12/2561 eb-รบ14/2561 แขวงทางหลวงราชบุรี
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ