แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างติดตั้งป้ายเตือนทางโค้ง จำนวน 1 แผ่นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอนหนองตะแครง-ลูกแก ที่ กม.1+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/12/2566 335/-/5/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
2 หลอดโซเด้ยม ขนาด 250 วัตต์ จำนวน 454 หลอด 18/08/2566 335/45/164/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
3 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอนเขาวัง-น้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.7+270-กม.8+582 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.312 03/02/2566 รบ.6/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
4 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อขนส่งสินึ้าทางการเกษตร กิจกรรมเพิ่มมาตรฐานทางชั้น 1 โดยการก่อสร้างขยายไหล่ทางความกว้างข้างละ 2.50 เมตร ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา-จอมบึง ระหว่าง กม.53+700-กม.56+700 เป็นระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/05/2566 รบ.38/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
5 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0102 ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.57+395-กม.59+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/03/2566 รบ.15/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
6 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ระหว่าง กม.92+140-กม.98+403 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (73,104 ตร.ม.) 10/03/2566 รบ.9/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
7 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา-จอมบึง ระหว่าง กม.69+925-กม.72+580 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/05/2566 รบ.12/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
8 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอนเขาวัง-น้ำพ-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.7+270-กม.8+582 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/02/2566 รบ.6/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
9 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตย์กรมทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตย์กรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง - หลุมดิน ระหว่าง กม.84+382-กม.85+963 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/05/2566 รบ.24/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0102 ตอนน้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.41+930-กม.42+812 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/06/2566 รบ.17/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
11 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3238 ตอนควบคุม 0100 ตอนเจ็ดเสมียน - โคกหม้อ ระหว่าง กม.4+416-กม.6+406 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (36,376,.00 ตร.ม) 20/01/2566 รบ.7/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
12 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0101 ตอนเขาวัง - น้ำพุ ระหว่าง กม.0+192-กม.0+713,กม.5+375-กม.5+670 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (16,094.00 ตร.ม) 03/03/2566 รบ.13/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
13 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี-แก้มอ้น ระหว่าง กม.12+850-กม.15+525 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/10/2565 รบ.24/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
14 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนห้วยศาลา-จอมบึง ระหว่าง กม.56+700-กม.59+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/10/2565 รบ.22/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
15 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 25200 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนควบคุม 0102 ตอนหนองหอย-เตาปูน ตอน 1 ระหว่าง กม.14+300-กม.15+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/05/2564 รบ.17/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 17 รายการ