แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ริมทางหลวงหรือที่ว่างเปล่า ในเขตทางหลวง สามารถขายของได้หรือไม่
ลงวันที่ 03/10/2562

'