แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ตลาดโอ๊ะป่อย ตลาดเช้าริมลำธารที่ราชบุรี #รอยยิ้มริมทางหลวง @ราชบุรี
ลงวันที่ 08/07/2562

'