แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
รอยยิ้มริมทางหลวง @ ร้านกาแฟชายทุ่ง
ลงวันที่ 16/05/2562

'