แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
กรมทางหลวงสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ทางขึ้นเขาใหญ่ สนับสนุนการท่องเที่ยวพร้อมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ลงวันที่ 25/06/2562

กรมทางหลวง ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณทางหลวงหมายเลข 2090 (ถนนมิตรภาพ) ตอน ปางแก – อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แล้วเสร็จ บริเวณ กม.1+500 (จุดสะพานข้ามแยกเขาใหญ่) ในพื้นที่ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงพื้นที่ว่างของกรมทางหลวง ให้สามารถใช้ประโยชน์ต่อผู้ใช้ทางโดยพัฒนาด้านความสวยงาม ร่มรื่นสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้สัญจรไปมา และยังเป็นจุดพักรถชั่วคราว
พื้นที่ในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นจุดทางผ่านเส้นทางไปเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว  โดยจุดไฮไลท์ของบริเวณดังกล่าวมีสะพานไม้สามช้าง ซึ่งเป็นรูปปั้นโขลงช้างพ่อ แม่ ลูก ที่เป็นที่นิยมถ่ายรูปของนักท่องเที่ยว ช้างเป็นสัญลักษณ์ของเขาใหญ่จึงถูกนำมาออกแบบ นอกจากนั้นยังมีลานเอนกประสงค์และสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทที่นั่งพักผ่อนและพรรณไม้ต่างๆ สร้างความร่มรื่นสวยงามให้แก่ผู้มาแวะพักผ่อนอีกด้วย 

สวนสาธารณะดังกล่าวจึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวมุ่งสู่ประตูมรดกโลกธรรมชาติเขาใหญ่ และเป็นจุดพักรถสำหรับประชาชน ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ ลดภาวะโลกร้อนและฝุ่นละออง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกรมทางหลวงที่จะพัฒนาทางหลวงควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทาง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง หากต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจรหรือขอความช่วยเหลือต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 โทร 0 4421 2200 หรือสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)


'