แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน พื้นที่ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี
ลงวันที่ 05/06/2562

วันที่  4  มิถุนายน  2562  เวลา 9.00 น. นางสาวดุจดาว  เจริญผล  ผู้ตรวจราชการกรทรวงคมนาคม พร้อมคณะ ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี  กาญจนบุรี  โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม   ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ  และบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงราชบุรี


'