แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
กรมทางหลวง จับมือธนาคารกรุงไทย พัฒนาความล้ำแอปพลิเคชั่น M-Pass เติมเงินผ่าน Mobile Banking เพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้ใช้งาน
ลงวันที่ 30/05/2562

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง และ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว แอปพลิเคชั่น M-PASS เวอร์ชั่นใหม่ ที่สามารถเติมเงินบัตร M-PASS ด้วย QR Code ผ่าน Mobile Banking ของธนาคารต่างๆ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในทุกการเดินทาง ที่อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงไทย

อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรมทางหลวง ได้ให้บริการบัตรผ่านทางอัตโนมัติ หรือ M-Pass ในการชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางมอเตอร์เวย์ 2 สายทาง ได้แก่ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพฯ – ชลบุรี – พัทยา และ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บางปะอิน – บางพลี (วงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก) จำนวน 106 ช่อง เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง ลดปัญหาการจราจรหน้าด่าน โดยที่ผ่านมากรมทางหลวงได้ร่วมกับธนาคารกรุงไทยให้เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายบัตร M-Pass และบริการรับเติมเงินผ่านช่องทางต่างๆของธนาคาร ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้งานได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

นายผยง ศรีวณิช เปิดเผยว่า ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ธนาคารได้ให้การสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 ที่ต้องการวางโครงสร้างพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศและขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมไร้เงินสด โดยที่ผ่านมาธนาคารได้รับความไว้วางใจจากกรมทางหลวง ในการออกบัตร M-PASS ซึ่งใช้เป็นค่าผ่านทางอัตโนมัติ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพฯ – ชลบุรี – พัทยา และหมายเลข 9 บางปะอิน – บางพลี (ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก) รวมทั้งแอปพลิเคชั่นM-PASS และเพื่อเป็นการต่อยอดการให้บริการ ตลอดจนเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางมากยิ่งขึ้น ธนาคารจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชั่นให้ล้ำหน้าและสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยสามารถเติมเงินแบบ Cross Bank Bill Payment ผ่าน QR Code บนแอปพลิเคชั่น ด้วย Mobile Banking ของธนาคารต่างๆ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนอกเหนือจากการเติมเงินผ่านแอปพลิเคชั่นกรุงไทย NEXT ตู้เอทีเอ็ม กรุงไทย Corporate Online หรือที่ตู้บุญเติม

นอกจากนี้ แอปพลิเคชั่น M-PASS เวอร์ชั่นใหม่นี้ ยังสามารถตรวจสอบยอดคงเหลือในบัตร รายการผ่านทาง คำนวณราคาตามระยะทาง ประวัติการเดินทางย้อนหลัง และสถานที่จำหน่ายบัตร M-PASS รายงานสรุปค่าผ่านทางหรือพิมพ์ใบสำคัญแทนใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล์ (e-statement) ลูกค้าที่สนใจสามารถสมัครได้ เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น M-PASS และลงทะเบียนด้วยเลขบัตร Smart Card และเลข Tag Number ของบัตร M-PASS หรืออัพเดตแอปพลิเคชั่น พร้อมลงทะเบียนเข้าใช้งาน โดย 20,000 รายแรก จะได้รับเงินคืนเข้าบัญชี M-PASS จำนวน 50 บาท เมื่อเติมเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ซึ่งคาดว่าแอปพลิเคชั่น M-PASS เวอร์ชั่นใหม่นี้ จะทำให้มียอดดาวน์โหลดเพิ่มขึ้น 80% จากยอดในปัจจุบันที่มีกว่า 40,000 ครั้ง และจำนวนผู้ใช้บัตร M-PASS เพิ่มขึ้นอีก 30% จากจำนวนผู้ถือบัตรกว่า 75,000 ราย

ทั้งนี้ ในไตรมาส 3 ธนาคารจะพัฒนาบัตร M-PASS ให้เป็น Contactless ที่ช่วยอำนวยความสะดวก ปลอดภัยในการใช้งาน รวมถึงแผนการพัฒนาระบบการชำระเงิน สำหรับด่านผ่านทางให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สำหรับประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า ธนาคารกรุงไทย โทร. 0 2111 1111 หรือ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ


'