แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
กรมทางหลวง อำนวยความสะดวกและปลอดภัยหน้าโรงเรียน ตามมาตรการคมนาคม รับเปิดเทอม 2562
ลงวันที่ 21/05/2562

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงคมนาคมเตรียมพร้อมรับมือเปิดภาคเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการอย่างพร้อมเพรียงตามนโยบาย One Transport, One Family ที่เน้นความปลอดภัยให้กับเด็กและผู้ปกครอง ความเพียงพอของระบบขนส่งสาธารณะและการอำนวยความสะดวกจราจรในโครงข่ายคมนาคมโดยมอบหมายให้กรมทางหลวงและตำรวจทางหลวงดูแลโครงข่ายทางด่วน มอเตอร์เวย์ ขาเข้าช่วงเช้า ขาออกช่วงเย็นให้มีความคล่องตัวมากที่สุด กรมทางหลวงได้นำนโยบายดังกล่าวมาปฎิบัติพร้อมได้สั่งการให้สำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวงในสังกัดทั่วประเทศโดยให้ได้จัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับตำรวจท้องที่และครูในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยหน้าโรงเรียนบนถนนในความรับผิดชอบของทล. โดยเน้นโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีการจราจรหน้าโรงเรียนหนาแน่นเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ในช่วงเช้าเวลา 07.00-08.00 น. และช่วงเย็นเวลา 15.00-16.00 น. และปรับปรุงอุปกรณ์ความปลอดภัยหน้าโรงเรียนให้แล้วเสร็จพร้อมใช้งาน เช่น ทางม้าลาย ไฟสัญญาณจราจร ป้ายเตือนเขตโรงเรียน ทางเดินเท้า และสะพานลอยคนข้าม

อธิบดีกรมทางหลวงกล่าวต่อไปอีกว่า นอกจากนโยบายดังกล่าวแล้วกรมทางหลวงยังขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับรถผ่านย่านชุมชนหรือโรงเรียน ให้ขับรถตามป้ายเตือนป้ายแนะนำของกรมทางหลวง รวมถึงตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมคือขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด มอเตอร์ไซต์ สวมหมวกกันน็อค ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 โทรฟรี 24 ชม.


'