แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
เปิดใช้เส้นทางเบี่ยง งานก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด ทล.4 ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์
ลงวันที่ 21/05/2562

นายสุนทร   แก้วศรีใส   ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี  มอบหมายให้  นายอัศนีย์  สุภานัย  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรรม และช่างควบคุมงาน ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์เตือนผู้ใช้เส้นทางเบี่ยง บริเวณโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด ทางหลวงหมายเลข 4  ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์  ระหว่าง กม.108+335 - กม.108+445  เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางในการสัญญจร


'