แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
กิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (๖๐+Earth Hour ๒๐๑๙)" วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562
ลงวันที่ 26/02/2562
ลงวันที่ 26/02/2562

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธีสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (FEED) และ องค์การ WWF ประเทศไทย ได้รณรงค์และขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ในการจัดกิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (๖๐+Earth Hour ๒๐๑๙)" ภายใต้แคมเปญ "ปิดเพื่อโลก เปลี่ยนเพื่ออนาคต และ ลดเพราะรักษ์"

โดยขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ร่วมปิดไฟที่ไม่จำเป็นภายในอาคาร ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 20.30 น. ถึง เวลา 21.30 น. และปิดไฟที่ไม่จำเป็นในทุก ๆ วัน เพื่อรณรงค์การลดการใช้พลังงาน


'