แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
โครงการปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวภาคตะวันตก กิจกรรมเพ่ิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
ลงวันที่ 09/10/2562

โครงการปรับปรุงส้นทางท่องเที่ยวภคตะวันตก  กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0102 ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.41+062- กม.52+000  อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดราชบุรี  35,900,000 บาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางจักยาน ขณะนี้แล้วเสร็จและเปิดให้ใช้งาน


'