แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
เปิดอุโมงค์ทางลอด ทางหลวงหมายเลข 4 เพชรเกษม
ลงวันที่ 04/09/2562

นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ ปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดใช้ทางลอด เพื่อสัญจร ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหลุมดิน – ห้วยชินสีห์ ที่ กม.108+395 พื้นที่ ต.อ่างทอง อ.เมืองราชบุรี โดยมี นายสุนทร แก้วศรีใส ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี พร้อม เจ้าหน้าที่สังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ การสร้างทางลอดแห่งนี้ แขวงทางหลวงราชบุรีได้งบประมาณจากจังหวัดราชบุรีในปี 2562 ดำเนินการก่อสร้างเป็นอุโมงค์ทางลอด เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้ทาง และบรรเทาความเดือดร้อนในการข้ามถนนของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากบริเวณจุดดำเนินการเป็นย่านชุมชนมีวัดและโรงเรียน ปริมาณการจราจรค่อนข้างหนาแน่นรถใช้ความเร็ววิ่งผานเป็นจำนวนมาก การมีทางลอดจะสร้างความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่


'