แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ลงวันที่ 05/06/2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1  และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2  ตำแหน่งพนักงานบริการ  และตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 513 ดาวน์โหลด

'