วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
title
แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
PRACHUAP KHIRI KHAN HIGHWAY DISTRICT
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 25/04/2567 การดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3374 ตอน บางสะพาน - หนองหัดไท ระหว่าง กม.11+900 - กม.15+450
2 24/04/2567 การดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3218 ตอน หัวหิน - โป่งแย้ ระหว่าง กม.11+000 - กม.12+455 ด้านซ้ายทางและขวาทาง
3 23/04/2567 การดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3459
4 29/03/2567 การประชุมเตรียมความพร้อมเทศกาลสงกรานต์
5 13/03/2567 ร่วมสวมใส่ผ้าไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนมาตราการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
6 08/03/2567 การประชุมติดตามผลการดำเนินงานของแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) ประจำเดือนมีนาคม 2567
7 29/02/2567 กิจกรรมทำดีเพื่อสังคม
8 24/01/2567 การตรวจราชการเพื่อตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2567
9 15/01/2567 ทำบุญแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน)ประจำปี พ.ศ. 2567
10 11/10/2566 กิจกรรมวันรักต้นษ์ไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566
11 01/06/2566 กิจกรรมวันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566
12 23/03/2566 โครงการพัฒนาทางหลวง ลักษณะงานบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย
13 09/02/2566 โครงการก่อสร้างพัฒนาทางหลวง กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย (ก่อสร้างจุดกลับรถต่างระดับ)
14 08/02/2566 โครงการก่อสร้างพัฒนาทางหลวง กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย (ก่อสร้างจุดกลับรถต่างระดับ)
15 11/08/2565 โครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.3218 ตอน หัวหิน - โป่งแย้ ระหว่าง กม.9+750 - กม.10+700 และ ระหว่าง กม.12+350 - กม.13+720