วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
title
แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
PRACHUAP KHIRI KHAN HIGHWAY DISTRICT
การประชุมเตรียมความพร้อมเทศกาลสงกรานต์
ลงวันที่ 29/03/2567
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น.
นายพงศ์เทพ ทองพัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน)
เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเทศกาลสงกรานต์ เกี่ยวกับการปฏิบัติการจราจรบริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างฯ โดยมีหัวหน้าหมวดทางหลวง หัวหน้าโครงการก่อสร้างและข้าราชการในสังกัด
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)

'