วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
title
แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
PRACHUAP KHIRI KHAN HIGHWAY DISTRICT
แผนปฏิบัติราชการของกรมทางหลวง (พ.ศ. 2566 - 2570)
ลงวันที่ 27/03/2567

878980a79b3f9b09b9aa1b94dfd6f49f.png


'