วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
title
แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
PRACHUAP KHIRI KHAN HIGHWAY DISTRICT
ร่วมสวมใส่ผ้าไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนมาตราการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
ลงวันที่ 13/03/2567
วันนี้ 13 มีนาคม 2567
นายพงศ์เทพ ทองพัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
ร่วมสวมใส่ผ้าไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนมาตราการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

'