วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
title
แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
PRACHUAP KHIRI KHAN HIGHWAY DISTRICT
การประชุมติดตามผลการดำเนินงานของแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) ประจำเดือนมีนาคม 2567
ลงวันที่ 08/03/2567

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น.
นายพงศ์เทพ ทองพัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) ประจำเดือนมีนาคม 2567 รวมถึงการแนะนำข้าราชการใหม่ และมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาฝึกงาน โดยมีหัวหน้าหมวดทางหลวง หัวหน้างานและข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ


'