f
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ้างเหมาซ่อมอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๗๗ ตอนเพชรบุรี - หาดเจ้าสำราญ ที่ กม.๐+๗๐๙ สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงท่ายาง จำนวน ๑ งาน 03/05/2567 55,099.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๒,๔๒๐ ลิตร เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหน่วยงานไฟฟ้า, หน่วยงานอำนวยความปลอดภัย และหมวดทางหลวงชะอำ 01/05/2567 75,431.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหมวดทางหลวงแก่งกระจาน 01/05/2567 37,409.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหมวดทางหลวงเขาย้อย 30/04/2567 37,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหมวดทางหลวงชะอำ 26/04/2567 54,080.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ้างเหมางานซ่อมแซมศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ (๐๕๐๒) ตอนเขาวัง - หนองบ้วย ที่ กม.๑๖๔+๔๐๐ ศาลาดอนตะโก และทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๗ ตอนเขื่อนเพชร - บางกุฬา ที่ กม.๑๐+๒๐๐ ศาลาน้ำตกหนองกี้ สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงท่ายาง จำนวน ๑ งาน 23/04/2567 353,674.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้งานดูแลภูมิทัศน์ สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงชะอำ และเพื่อใช้งานบำรุงรักษาต้นไม้ สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงเขาย้อย 22/04/2567 87,980.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๑๗๐ ลิตร เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหมวดทางหลวงชะอำ 23/04/2567 5,298.90 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๗๗๐ ลิตร เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหมวดทางหลวงท่ายาง 22/04/2567 23,939.30 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ปิดจุดกลับรถชั่วคราว ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ ม. กรอบไม้พร้อมไม้ปัก จำนวน ๒๐ ป้าย 11/04/2567 16,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ้างเหมาทำป้ายไวนิล กรมทางหลวง ใส่ใจ กำลังสาม ขนาด ๓.๐๐ x ๖.๐๐ ม. จำนวน ๒ ป้าย 11/04/2567 5,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง/หล่อลื่น จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของแขวงทางหลวงเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2567 16,279.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้งานปรับระดับผิวและไหล่ทาง สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงเขาย้อย 11/04/2567 40,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน 200 ลิตร เพื่อใช้งานอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 ของหมวดทางหลวงท่ายาง 11/04/2567 6,118.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ/ยานพาหนะ คันหมายเลข 44-9809-16-8 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2567 16,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,844 รายการ