f
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1801 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานบำรุงปกติ ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงเขาย้อย 10/04/2562 19,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1802 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหน่วยงานปรับซ่อม 10/04/2562 10,976.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1803 แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 5 รายการ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรบการเดินทางของประชาชน ในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปี 2562 10/04/2562 61,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1804 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้งานช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของหมวดทางหลวงเขาย้อย 10/04/2562 5,468.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1805 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑ รายการ เพื่อสำรองจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ของแขวงทางหลวงเพชรบุรี 10/04/2562 102,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1806 แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน ๔ รายการ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางประชาชน ในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2562 12,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1807 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้กับเครื่องจักร/ยานพาหนะคันหมายเลข 25-6851-05-0 03/04/2562 25,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1808 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้กับเครื่องจักร/ยานพาหนะคันหมายเลข ๔๖-๖๕๕๓-๐๗-๐ 03/04/2562 25,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1809 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในงานดูแลภูมิทัศน์ ของหมวดทางหลวงชะอำ 03/04/2562 11,008.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1810 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้เปลี่ยนโคมไฟสัญญาณกระพริบที่ชำรุด ในสายทางที่ควบคุมของแขวงทางหลวงเพชรบุรี 03/04/2562 147,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1811 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงเขาย้อย 03/04/2562 36,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1812 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 03/04/2562 19,908.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1813 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน สระพัง - เขาวัง, ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน เขาวัง – สระพัง , ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน เขาวัง – สระพระ ระหว่าง กม.๑๓๕+๔๘๗ - กม.๑๔๐+๐๐๐ RT. 02/04/2562 980,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1814 แขวงทางหลวงเพชรบุรี วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 02/04/2562 339,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1815 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 02/04/2562 16,512.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,801 ถึง 1,815 จาก 1,844 รายการ