f
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 26/04/2567 แขวงทางหลวงเพชรบุรี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3177 ตอนควบคุม 0100 ตอนเพชรบุรี - หาดเจ้าสำราญ ระหว่าง กม.3+500 - กม.9+000 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (3,364 เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 01/04/2567 แขวงทางหลวงเพชรบุรี กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑, ๐๕๐๒, ๐๕๐๓ ตอน สระพัง - เขาวัง, เขาวัง - หนองบ้วย, หนองบ้วย - ห้วยทรายใต้ ระหว่าง กม.๑๕๐+๐๐๐ - กม.๑๙๑+๐๐๐ เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๕,๑๔๐ เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 01/04/2567 แขวงทางหลวงเพชรบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 37 ตอนควบคุม 0100 ตอน ชะอำ - วังโบสถ์ ตอน 3 ระหว่าง กม.1+550 - กม.4+700 และ กม.4+800 - กม.5+640 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (44,762 SQ.M.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 01/04/2567 แขวงทางหลวงเพชรบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3204 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาตะเครา - ท่าแลง ตอน 3 ระหว่าง กม.18+320 - กม.21+732 ปริมาณงาน 1 แห่ง (30,708 SQ.M.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 01/04/2567 แขวงทางหลวงเพชรบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0502 ตอน เขาวัง - หนองบ้วย ตอน 2 ระหว่าง กม.158+787 - กม.160+950 RT. (ทางคู่ขนาน) ปริมาณงาน 1 แห่ง (24,552 SQ.M.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 01/04/2567 แขวงทางหลวงเพชรบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3187 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขื่อนเพชร - บางกุฬา ตอน 2 ระหว่าง กม.6+150 - กม.7+990 ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,580 SQ.M.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 01/04/2567 แขวงทางหลวงเพชรบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3432 ตอนควบคุม 0100 ตอน หินลาด - เขื่อนแก่งกระจาน ระหว่าง กม.18+013 - กม.21+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,133 SQ.M.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 01/04/2567 แขวงทางหลวงเพชรบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีประมาณ 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3218 ตอนควบคุม 0200 ตอน โป่งแย้ - อ่างเก็บน้ำห้วยผาก ตอน 3 ระหว่าง กม.35+417 - กม.38+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง (30,613 SQ.M.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 01/04/2567 แขวงทางหลวงเพชรบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 3178 ตอนควบคุม 0100 ตอน เพชรบุรี - บ้านแหลมฝั่งตะวันออก ตอน 1 ระหว่าง กม.10+120 - กม.11+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 01/04/2567 แขวงทางหลวงเพชรบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3218 ตอนควบคุม 0200 ตอน โป่งแย้ - อ่างเก็บน้ำห้วยผาก ตอน 1 ระหว่าง กม.31+543 - กม.35+417 ปริมาณงาน 1 แห่ง (42,614 SQ.M.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 135 รายการ