f
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมางานซ่อมแซมศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ (๐๕๐๒) ตอนเขาวัง - หนองบ้วย ที่ กม.๑๖๔+๔๐๐ ศาลาดอนตะโก และทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๗ ตอนเขื่อนเพชร - บางกุฬา ที่ กม.๑๐+๒๐๐ ศาลาน้ำตกหนองกี้ สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงท่ายาง จำนวน ๑ งาน 23/04/2567 338/-/224/2567 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
2 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้งานดูแลภูมิทัศน์ สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงชะอำ และเพื่อใช้งานบำรุงรักษาต้นไม้ สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงเขาย้อย 22/04/2567 338/70/222/2567 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
3 ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๑๗๐ ลิตร เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหมวดทางหลวงชะอำ 23/04/2567 338/35/223/2567 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
4 ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๗๗๐ ลิตร เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหมวดทางหลวงท่ายาง 22/04/2567 338/35/219/2567 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
5 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ปิดจุดกลับรถชั่วคราว ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ ม. กรอบไม้พร้อมไม้ปัก จำนวน ๒๐ ป้าย 11/04/2567 338/-/216/2567 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
6 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล กรมทางหลวง ใส่ใจ กำลังสาม ขนาด ๓.๐๐ x ๖.๐๐ ม. จำนวน ๒ ป้าย 11/04/2567 33/-/215/2567 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง/หล่อลื่น จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของแขวงทางหลวงเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2567 338/35/58/2567 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้งานปรับระดับผิวและไหล่ทาง สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงเขาย้อย 11/04/2567 338/60/214/2567 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
9 ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน 200 ลิตร เพื่อใช้งานอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 ของหมวดทางหลวงท่ายาง 11/04/2567 338/35/213/2567 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
10 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ/ยานพาหนะ คันหมายเลข 44-9809-16-8 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2567 338/-/64/2567 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
11 ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๒๐๐ ลิตร เพื่อใช้งานอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗ ของหน่วยงานอำนวยความปลอดภัย 11/04/2567 338/35/212/2567 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
12 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ/ยานพาหนะ คันหมายเลข 74-6133-09-4 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2567 338/-/63/2567 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
13 ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๒๐๐ ลิตร เพื่อใช้งานอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗ ของหมวดทางหลวงเขาย้อย 09/04/2567 338/35/210/2567 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
14 ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๘๕๐ ลิตร เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ งานอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗ ของหมวดทางหลวงชะอำ และหน่วยงานไฟฟ้า 09/04/2567 338/35/209/2567 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
15 ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๒๐๐ ลิตร เพื่อใช้งานอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗ ของหมวดทางหลวงแก่งกระจาน 09/04/2567 338/35/208/2567 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 709 รายการ