f
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๗๑๐๐ งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอนเขาวัง - หนองบ้วย ที่ กม.๑๕๙+๒๘๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเพชรบุรี 04/08/2566 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
2 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาด รถตำรวจทางหลวง ชำรุด จำนวน ๒ รายการ 06/09/2565 พบ.(ท)2/2565 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
3 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (รถตำรวจทางหลวง) จำนวน ๒ รายการ 09/08/2565 พบ.(ท)1/2565 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
4 งานไฟสัญญาณจราจร หมายเลข ๓๕๑๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ห้วยศาลา – หนองหญ้าปล้อง 25/08/2564 eb-พบ.35/2564 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
5 ส่งประกาศยกเลิกขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) ชำรุด เลขที่ พบ.(ท)4/2562 ลงวันที่ 11 มกราคม 2562 05/02/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ