f
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อไฟฉายแรงสูง Flashlight เปิดไฟได้ ๓ ระดับ ซูมได้ ส่องไกล ๕๐๐ เมตร จำนวน ๕๐ อัน เพื่อสำรองจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ของแขวงทางหลวงเพชรบุรี 11/03/2567 338/85/179/2567 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ