f
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กิจกรรม 5ส (Big Cleaning Day)
ลงวันที่ 08/08/2566

วันที่อังคารที่ 8 ส.ค. 66

นายนที ขวัญแพ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี นำข้าราชการ พนักงาน และ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม 5ส (Big Cleaning Day) ณ แขวงทางหลวงเพรชบุรี


'