f
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
พิธีถวายพระพรชัยมงคลในพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ลงวันที่ 27/07/2566

วันพุธ ที่ 26 ก.ค.66

เวลา 09.00 น.
นายนที ขวัญแพ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี นำข้าราชการ พนักงาน และ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลในพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณหน้าพระบรม ฉายาลักษณ์ สำนักงานแขวงฯ

ต่อมา เวลา 11.00 น.
นายนที ขวัญแพ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี จัดกิจกรรม ตามโครงการ “รวมพลัง #คมนาคม เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดี” โดยนำคณะข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมทำความสะอาดโรงเรียน และเลี้ยงอาหารเด็ก ที่โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โรงเรียนสำหรับ เด็กพิเศษที่มีพัฒนาการทางสมองแตกต่างจากเด็กทั่วไป


'