วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
title
แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
PRACHUAP KHIRI KHAN HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ผลการขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 คัน 28/05/2567 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและทันสมัยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทล.๓๓๗๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนบางสะพาน-หนองหัดไท ระหว่างกม.๒๔+๘๒๐-กม.๒๗+๑๖๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง(๒.๓๔๒ กม.) 27/05/2567 18,736,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 27/05/2567 291,500.10 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและทันสมัยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอน วังยาว - หนองหมู ระหว่าง กม.๒๗๐+๐๙๐ - กม.๒๗๒+๓๒๐ จำนวน ๑๒๘ ดวงโคม 24/05/2567 6,052,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 23/05/2567 99,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 23/05/2567 99,860.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ 23/05/2567 98,320.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 23/05/2567 11,540.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 23/05/2567 16,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 23/05/2567 22,512.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 23/05/2567 71,320.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 23/05/2567 14,270.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 23/05/2567 87,520.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและทันสมัยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอน วังยาว - หนองหมู ระหว่าง กม.๒๖๘+๖๗๖ - กม.๒๗๖+๘๑๓ เป็นช่วงๆ ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัด 23/05/2567 9,916,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) จ้างเหมาติดตั้งทรัพย์สินของกรมทางหลวงทางหลวงหมายเลข 4 ตอน บางสะพาน - น้ำรอดที่ กม.390+200 ด้านขวาทาง (ร่องกลาง) 23/05/2567 45,721.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,544 รายการ