วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
title
แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
PRACHUAP KHIRI KHAN HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 04/06/2567 13,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 6 รายการ 04/06/2567 10,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 04/06/2567 17,019.36 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 04/06/2567 18,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ 04/06/2567 482,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 04/06/2567 16,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อแบตเตอรี่ 12 V 80 AH จำนวน 1 รายการ 04/06/2567 6,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและทันสมัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ กิจกรรมหลัก งานไฟฟ้าแสงสว่างแบบ High Mastทางหลวงหมายเลข๔ตอนควบคุม ๐๖๐๕ตอนบางสะพาน - น้ำรอด ระหว่าง กม.๓๘๕+๖๘๘-กม.๓๘๖+๘๘๘ปริมาณงาน ๑ แห่ง(๑๓ ต้น) 14/06/2567 7,672,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 29/05/2567 11,240.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 29/05/2567 7,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 29/05/2567 13,499.46 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โครงการเสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน านไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๔ ตอน ห้วยยาง - บางสะพาน กม.๓๓๙+๖๐๐-กม.๓๔๐+๖๕๐, กม.๓๔๐+๙๐๐ - กม.๓๔๑+๕๐๐, กม.๓๔๒+๔๐๐ - กม.๓๔๓+๔๐๐ ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ จำนวน ๑๔๘ ดวงโคม 11/06/2567 6,909,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โครงการเสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน านไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๓ ตอน หนองหมู - ห้วยยาง กม.๒๘๖+๒๐๐ - กม.๒๘๘ + ๒๐๐, กม.๒๘๘+๒๐๐ - กม.๒๘๘+๘๓๐, กม.๒๘๙+๑๕๐ - กม.๒๘๙+๙๐๐ ต.บ่อนอก อ.เมืองประจวบฯ จ.ประจวบฯ จำนวน ๑๙๘ ดวงโคม 11/06/2567 9,144,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โครงการเสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน วังโบสถ์ - ปราณบุรี กม.๒๙+๑๕๐ - กม.๓๓+๘๐๐ ตำบลหินเหล็กไฟ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๒๓๔ ดวงโคม 11/06/2567 13,996,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ผลการขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 คัน 28/05/2567 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 2,603 รายการ