วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
title
แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
PRACHUAP KHIRI KHAN HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21/05/2567 81,606.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 21/05/2567 17,880.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย จำนวน 4 เครื่อง 20/05/2567 8,620.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/05/2567 16,884.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 20/05/2567 9,640.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๕ ตอน บางสะพาน - น้ำรอด ตอน ๕ ระหว่าง กม.๔๑๐+๓๕๒ - กม.๔๑๔+๘๑๓ RT. 20/05/2567 21,042,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน วังโบสถ์ - ปราณบุรี ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๙+๘๗๕ - กม.๔๔+๕๐๐ LT. 20/05/2567 21,400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๗๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางสะพาน - หนองหัดไท ระหว่าง กม.๑๑+๙๐๐ - กม.๑๕+๔๕๐ 20/05/2567 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวหิน - โป่งแย้ ระหว่าง กม.๑๑+๐๐๐ - กม.๑๒+๔๕๕ LT., RT. 20/05/2567 40,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๓๗๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอน วังยาว - หนองหมู ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๔๓+๖๐๐ - กม.๒๔๔+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 20/05/2567 60,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) จ้างเหมางานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 37 ตอน วังโบสถ์ - ปราณบุรี ระหว่าง กม.28+500 - กม.28+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/05/2567 500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) จ้างเหมางานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ห้วยทรายใต้-วังยาว ระหว่าง กม.๒๒๔+๖๕๐-กม.๒๒๕+๘๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ งาน 17/05/2567 497,755.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โครงการก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน-รองสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙-ส.ทล.๓ กก.๒ บก.ทล.(ประจวบคีรีขันธ์) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๓ ตอน หนองหมู-ห้วยยาง ที่กม.๓๐๘+๑๐๐LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 31/05/2567 10,920,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ขายทอดตลาดรถยนต์เก๋งชำรุด (รถวิทยุตำรวจทางหลวง) จำนวน 1 คัน 17/05/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทับสะแก พร้อมสิ่งประกอบ - ส.ทล.๓ กก.๒ บก.ทล. (ประจวบคีรีขันธ์) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๔ ตอน ห้วยยาง - บางสะพาน ที่ กม.๓๕๐+๔๕๔ RT. ปริมาณงาน ๑ หลัง 14/06/2567 3,265,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 2,603 รายการ