วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
title
แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
PRACHUAP KHIRI KHAN HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 67059421383
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและทันสมัยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอน วังยาว - หนองหมู ระหว่าง กม.๒๗๐+๐๙๐ - กม.๒๗๒+๓๒๐ จำนวน ๑๒๘ ดวงโคม
งบประมาณ 6,052,800.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 24/05/2567 29/05/2567
2 ประกาศราคากลาง [ วันที่คำนวณราคากลางคลาดเคลื่อน ] 24/05/2567 24/06/2567
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 30/05/2567 06/06/2567
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 07/06/2567 18/06/2567
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
8 ยกเลิกโครงการ