วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
title
แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
PRACHUAP KHIRI KHAN HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๕๕๐๐ งานปรับปรุงสะพานและท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๕ ตอน บางสะพาน - น้ำรอด ตอน ๖ ที่ กม.๔๑๔+๔๓๘ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/04/2567 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
2 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๙๐๐๐ งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๔ ตอน ห้วยยาง – บางสะพาน ที่ กม.๓๕๘+๙๒๑ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/04/2567 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
3 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 09/04/2567 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
4 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๑๔๑๑ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนช้างแรก - บางสะพานน้อย ตอน ๒ ระหว่างกม.๒+๖๐๐-กม.๔+๖๕๐,กม.๕+๖๕๐ - กม.๖+๔๐๐,,กม.๗+๗๕๐-กม.๘+๒๑๐,กม.๙+๒๗๕-กม.๙+๙๕๐ ปริมาณงาน ๓ แห่ง 05/04/2567 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๓๑๒๐ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่โดยปรับปรุงไฟสัญญาณจราจรระบบควบคุมการจราจรแบบปรับได้ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม๐๖๐๓ ตอน หนองหมู - ห้วยยาง ตอน ๓ ที่ กม.๓๑๑+๘๑๓ปริมาณงาน1แห่ง 03/04/2567 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๓๑๒๐ โดยปรับปรุงไฟสัญญาณจราจรระบบควบคุมการจราจรแบบปรับได้ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๓ ตอน หนองหมู - ห้วยยาง ตอน ๒ ที่ กม.๓๐๙+๐๖๒ ปริมาณงาน ๑ 04/04/2567 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๓๑๒๐ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงไฟสัญญาณจราจรระบบควบคุมการจราจรแบบปรับได้ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๓ ตอน หนองหมู - ห้วยยาง ตอน ๑ ที่ กม.๒๗๙+๑๓๙ ปริมาณงาน ๑ 03/04/2567 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
8 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๒ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอน วังยาว - หนองหมู ตอน ๑๕ ระหว่าง กม.๒๕๘+๑๐๐ - กม.๒๕๙+๘๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 05/04/2567 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
9 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขเครื่อง 7430-005-01078-63 22/09/2566 333/-/66/407 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 19/09/2566 333/40/66/398 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 19/09/2566 333/40/66/397 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 18/09/2566 333/35/66/391 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 18/09/2566 333/35/66/390 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
14 จ้างซ่อม-เปลี่ยนเครื่องจักรและยานพาหนะหมายเลข 23-6135-97-0 จำนวน 5 รายการ 04/08/2566 333/-/66/53 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 23/06/2566 333/60/66/303 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 49 รายการ