วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
title
แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
PRACHUAP KHIRI KHAN HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ผลการขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 คัน 28/05/2567 ท.1/2567 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 27/05/2567 333/35/67/226 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 23/05/2567 333/60/67/224 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 23/05/2567 333/60/67/225 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ 23/05/2567 333/45/67/223 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 23/05/2567 333/40/67/222 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 23/05/2567 333/40/67/221 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 23/05/2567 333/60/67/220 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 23/05/2567 333/40/67/219 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 23/05/2567 333/60/67/218 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 23/05/2567 333/60/67/215 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
12 จ้างเหมาติดตั้งทรัพย์สินของกรมทางหลวงทางหลวงหมายเลข 4 ตอน บางสะพาน - น้ำรอดที่ กม.390+200 ด้านขวาทาง (ร่องกลาง) 23/05/2567 333/-/67/50 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 21/05/2567 333/40/67/214 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21/05/2567 333/60/67/213 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 21/05/2567 333/60/67/211 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,328 รายการ