วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
title
แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
PRACHUAP KHIRI KHAN HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของศัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2567) 09/04/2567 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2566 ถึงเดือน ธ.ค. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2567 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2566) 02/10/2566 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566) 10/07/2566 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
5 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2566 (ไตรมาสที่ 2) 04/04/2566 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
6 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค.2565 ถึง เดือน ธ.ค. (ไตรมาสที่ 1) 05/01/2566 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
7 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2565 ถึงเดือน ก.ย. 2565 (ไตรมาสที่ 4 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2565 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
8 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2565 ถึงเดือน มิ.ย. 2565 (ไตรมาสที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
9 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง เดือน มกราคม ๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ไตรมาส ๒ 05/04/2565 สทล.๑๕.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน).๑/พ.๒/- แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
10 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ไตรมาส ๑ 04/01/2565 สทล.15.ขท.ประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน).1/พ.2/- แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
11 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง เดือน กรกฎาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2564 ไตรมาส 4 01/10/2564 สทล.15.ขท.ประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน).1/พ.2/- แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
12 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เมษายน 2564 ถึง มิถุนายน 2564 ไตรมาส 2 01/07/2564 สทล.15.ขท.ประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน).1/พ.2/- แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
13 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง เดือน มกราคม 2564 ถึง เดือน เมษายน 2564 ไตรมาส 2 06/04/2564 สทล.๑๕ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน).๑/พ.๒/- แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
14 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ตค.2563 ถึง เดือน ธ.ค. 2563 ไตรมาส 1 06/01/2564 สทล.15ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน).๑/พ.๒/- แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
15 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึง เดือน ก.ย. 2563 ไตรมาส 4 30/09/2563 สทล.15ขท.ประจวบคีรีัขันธ์(หัวหิน).1/พ.2/- แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 21 รายการ