วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
title
แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
PRACHUAP KHIRI KHAN HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2567 01/05/2567 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
2 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 09/04/2567 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 11/03/2567 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
4 รายงานผลการสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 01/02/2567 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
5 รายงานผลการสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566 11/01/2567 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
6 รายงานผลการสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 01/12/2566 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
7 รายงานผลการสรุปผลจัดวื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566 07/11/2566 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
8 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 05/10/2566 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
9 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 12/09/2566 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
10 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 03/08/2566 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
11 รายงานผลการสรุปผลจัดวื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566 10/07/2566 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 02/06/2566 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2566 03/05/2566 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566 04/04/2566 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566 01/03/2566 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 64 รายการ