วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
title
แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
PRACHUAP KHIRI KHAN HIGHWAY DISTRICT
โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
ลงวันที่ 06/02/2562

วันที่ 28 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ จัดเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพระราชดำริฝั่งทิศเหนือ (ชุมชนเขาน้อย เทศบาลเมืองหัวหิน) กำจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร


'