วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
title
แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
PRACHUAP KHIRI KHAN HIGHWAY DISTRICT
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขอุทกภัย สถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก (PABUK)
ลงวันที่ 06/02/2562

นายอภิชาติ ชาญธัญกร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขอุทกภัย โดยมีศูนย์ฯ ส่วนกลางที่สำนักงานหมวดทางหลวงประจวบคีรีขันธ์และศูนย์ฯ ส่วนหน้าที่หมวดทางหลวงบางสะพาน ซึ่งได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชม. พร้อมเตรียมเครื่องจักร/ยานพาหนะ/อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เพื่อเตรียมรับมือพร้อมรองรับสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก (PABUK) ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


'