วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
title
แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
PRACHUAP KHIRI KHAN HIGHWAY DISTRICT
เปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
ลงวันที่ 06/02/2562

นายอภิชาติ ชาญธัญกร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 โดยมีนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในะิธีเปิดศูนย์ฯ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


'