วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
title
แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
PRACHUAP KHIRI KHAN HIGHWAY DISTRICT
เข้าร่วมกิจกรรม "รวมใจภักดิ์ รักษ์บ้านพ่อ"
ลงวันที่ 06/02/2562

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลาประมาณ 8.00 - 12.00 น. แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) โดย หน่วยบำรุงทางเคลื่อนที่และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"บูรณาการร่วมกับกิจกรรม"รวมใจภักดิ์ รักษ์บ้านพ่อ" ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดพื้นที่วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร


'